האם לאישה או לאיש מותר לגמור על יבש? האם מותר לקיים יחסים על יבש?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בנושאים מינייםהאם לאישה או לאיש מותר לגמור על יבש? האם מותר לקיים יחסים על יבש?
נונימי נשאל לפני חודש 1

האם לאישה מותר לגמור יבש זאת אומרת שהם לא מקיימים יחסי אישות אלא הם עושים את זה על בגדים ורק האישה גומרת האם זה מותר לה או שזה עברה בשבילה?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

שלום וברכה,
התשובה מתייחסת לאיש ואישה נשואים בלבד, שכן, זוג שאיננו נשוי עובר על כמה וכמה איסורים שחייבים עליהם כריתות, מיתות בידי שמיים, מלקות, מכת מרדות ועוד.
וכמובן שהתשובה מתייחסת אך ורק בזמן טהרת בני הזוג הנשואים, שכן אם לא כך, שוב הם אסורים וחייבים כרת על ביאה - ועוברים על איסור תורה בנגיעה וחיבה וכל שכן ביחסי מכל סוג שהוא, ישנם מצבים שהאיסורים יהיו מחייבי כרת, ישנם מלקות, וישנם מכת מרדות.
לאיש ואישה אסור לקיים יחסים שאינם מלאים, כלומר, הם אינם יכולים לקיים יחסים "יבשים" שכן:

  • הגבר יכול להגיע מכך לקישוי, ואסור לגרום לעצמו לבוא לידי קישוי.
  • הגבר יכול לידי זרע לבטלה, הן במזיד והן בקרי לילה.
  • האר"י הקדוש כותב שיש לאישה גם "זרע לבטלה" על ידי מגע מיני שאיננו ביאה - והוא מסביר שכמו שאצל הגבר הדבר מייצר רוחין, ש-דין ולי-לין - כלומר יוצר כוחות טומאה שפוגעים בנפש האדם, פוגעים בפרנסתו, מייצרים לו כעסים, מרחיקים בין ביני הזוג ועוד יכולים לעשות נזקים חס ושלום לילדים - לכן גם לאישה זה יהיה אסור.

לסיכומו של דבר, הדבר אסור, ומעבר לכך, מייצר נזק רוחני כבד.
אני ממליץ על הספרים של הרב שוחטוביץ' והרב שכנזי על נושא האישות - וכמובן ספר היסוד לעניות דעתי הטוב ביותר בנושא של הלכות טהרה, אישות וכו' - דרכי טהרה של הרב מרדכי אליהו זיע"א.
בברכה,
איתמר חיים

דילוג לתוכן