האם יש חיוב לשתות רביעית יין בקידוש ובהבדלה?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)האם יש חיוב לשתות רביעית יין בקידוש ובהבדלה?
אנונימי נשאל לפני חודש 1

האם יש חיוב לשתות רביעית יין בקידוש ובהבדלה?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

קידוש והבדלה נאמרים על כוס יין מלא שיש בו שיעור רביעית לפחות (רמב"ם הל' שבת פכ"ט ה"ז) אך אין צורך בשתיית כל הרביעית אלא די ברוב רביעית, כדברי הגמרא (פסחים קז' ע"א) וכן פסק השו"ע (סי' רעא' סע' יג'), והוא הדין להבדלה ובכל מצווה שמחויבים לשתות יין, שיש לשתות לכל הפחות רוב רביעית.

אך יש בעיה אחרת שאינה קשורה למצוות הקידוש או ההבדלה אלא להלכות ברכות, כפי שכתב הטור בדיני יין שאחר המזון (סי' קצ') ופסק השו"ע (סי' קצ' סע' ג') שיש ספק בשיעור שתיית יין להתחייב בברכה אחרונה אם די בכזית או ברביעית, לכן יזהר לשתות פחות מכזית או רביעית כדי להסתלק מן הספק.

ובזה יש הבדל בין קידוש להבדלה, כי הקידוש נאמר במקום סעודה וחייב לסעוד אחריו וממילא אינו מברך ברכה אחרונה, כי יוצא חובה בברכת המזון, על כן אין בעיה אם ישתה רק כמלוא לוגמיו, אך הבדלה אינה קשורה למקום סעודה ואם ישתה פחות מרביעית ייכנס לספק ברכות, וכן אם עושה קידוש בבית הכנסת וכיוצ"ב שאינו סועד לאחר מכן ומברך ברכת המזון, שאז ישתה רביעית שלמה.
וטוב לדעת שכבר כתב הבא"ח (ש"ר בראשית הכ"ג) שגם בקידוש לכתחילה צריך שיטעום המקדש מלוא לוגמיו ומצווה מן המובחר לשתות רביעית.

לסיכום: כל שתיית מצווה היא ברביעית יין ואם אינו יכול לשתות רביעית ישתה רוב רביעית, ואם לא שתה מלוא לוגמיו - לא יצא ידי חובה, אלא אם נתן לאחר לשתות. בקידוש שלפני סעודה די אם שתה רוב רביעית, אך בהבדלה וקידוש הנאמר על מיני מזונות - ישתה רביעית. השותה יין שאר משקים ייזהר שלא לשתות יותר מכזית ופחות מרביעית כדי שלא להיכנס לספק ברכות.

(מאמר מרדכי, ח"ב, סי' יט', עמ' מד'-מה')
תשובת הרב מרדכי אליהו זיע"א

דילוג לתוכן