האם גם אדם שחטא האיסורים כמו אשת איש גויה ונידה וכ\"ב צריך כל יום בברכת תקע בשופר לומר את היהי רצון שנועד להחזיר את הנשמות שיצאו ממנו לבטלה למקומם במקום הקודש וגם האם הוא הצריך לכוון את הכוונות המובאות בתיקון \"ובא לציון גואל ולשבי פשע" והאם גם הוא צריך לכוון בקריאת שמע שבזכותה ימותו כל הגופים המלבושים לאותן הנשמוצ שיצאו ממנו לבטלה?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)האם גם אדם שחטא האיסורים כמו אשת איש גויה ונידה וכ\"ב צריך כל יום בברכת תקע בשופר לומר את היהי רצון שנועד להחזיר את הנשמות שיצאו ממנו לבטלה למקומם במקום הקודש וגם האם הוא הצריך לכוון את הכוונות המובאות בתיקון \"ובא לציון גואל ולשבי פשע" והאם גם הוא צריך לכוון בקריאת שמע שבזכותה ימותו כל הגופים המלבושים לאותן הנשמוצ שיצאו ממנו לבטלה?
אנונימי/ת נשאל לפני 8 חודשים

שלום לכבוד הרב
1.האם גם אדם שחטא האיסורים כמו אשת איש גויה ונידה וכ"ב צריך כל יום בברכת תקע בשופר לומר את היהי רצון שנועד להחזיר את הנשמות שיצאו ממנו לבטלה למקומם במקום הקודש?                                                                                     2.  האם הוא צריך לכוון את הכוונות המובאות בתיקון "ובא לציון גואל ולשבי פשע"                                                                        3.האם הוא צריך לכוון בקריאת שמע שבזכותה ימותו כל הגופים המלבושים לאותן הנשמות שיצאו ממנו לבטלה?

דילוג לתוכן