האם מותר לשתות מכוסות לא טבולות בצימר?

לא ידוע צוות נשאל לפני 3 שנים

אדם שהולך לצימר וכדומה ויש שם כוסות לשתיה וחושש שלא טבלו את הכוסות, האם מותר להשתמש בהם?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

הרב עובדיה יוסף זצ"ל ב”יביע אומר” (חלק ז' יורה דעה סי' ט') כתב, דכלים העומדים לסחורה דהיינו לא בשביל שימוש אדם פרטי, כגון מסעדות וכדומה מעיקר הדין אינם צריכים טבילה, ולכן גם כאן מעיקר הדין מותר להשתמש בהם והמחמיר במקום שאפשר תבוא עליו ברכה.
מאת הרב יגאל כהן

דילוג לתוכן