האם יכול אב המברך את ילדיו בשבת לברך את כולם או שצריך בנפרד?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: הלכות שבתהאם יכול אב המברך את ילדיו בשבת לברך את כולם או שצריך בנפרד?
לא ידוע צוות נשאל לפני 3 שנים

האם יכול אב המברך את ילדיו בליל לשבת לברך את כולם ביחד או שצריך לברך כל אחד בנפרד?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

המנהג הטוב ביותר הוא שהאב מניח את ידו על ראש כל אחד בנפרד ומברך, אבל אם יש לאדם ילדים ונכדים רבים, וקשה לו לברך כל אחד בפני עצמו - יכול לברך את כולם ביחד, כשם שהכוהנים מברכים את כל הקהל ביחד.                                                                         
(מתוך “קול אליהו”)
מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

דילוג לתוכן