2000 שנה של שנאה מטורפת!

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל 2000 שנה של שנאה מטורפת!....
תוכן עניינים

--------

כבר 2000 שנה עברו מאז חורבן המקדש, ועדיין לא הצלחנו לתקן את העוון המר של "שנאת חינם"!

2000 שנה של פילוג ופירוד בתוכינו, עדה נגד עדה, מפלגה נגד מפלגה, חסידים נגד ליטאים, אשכנזים נגד ספרדים, חילונים נגד חרדים, וכו' וכו'.

והאצבע המאשימה צריכה להיות מופנית - לא אל אחינו החילוניים - אלא דוקא עלינו החרדים! אם אנו, בינינו לבין עצמנו, היינו מאוחדים ומלוכדים במטרה אחת - א"כ בודאי ובודאי שהמשיח היה בא מזמן!

ומנין לנו ה'ביטחון המופרז' הזה? מהזוהר הקדוש.

וכך כותב לנו הזוהר הקדוש, בספר "מדרש הנעלם" (סוף פרשת נח): "ר' אליעזר אומר, גלות האחרון אין לה קץ וזמן, אלא הכל תלוי ועומד ב"תשובה" שיעשו עם ישראל!

שאל אותו תלמידו ר' עקיבא: איך יתכן מציאות כזאת שכל עם ישראל יחזרו בתשובה? הרי העם היהודי מפוזר בכל ארבע פינות העולם, ולא תיתכן כלל מציאות, שכל העם היהודי - כולו - יחזרו בבת אחת בתשובה?

ענה לו ר' אליעזר: "חַיֶּיךָ! (כלומר, בשבועה) כדי שיבוא משיח, אין צריך שכל עם ישראל כולו יחזרו בתשובה, אלא מספיק שתהיה "כנישתא חדא", כלומר, קבוצה אחת מתוך העם היהודי שתחזור בתשובה - ובזכותה יגאלו גם כל אחיהם היהודים!

שמעתם? הרי זה ממש לא יאומן! במשך כל ה - 2000 שנה, עדיין הקב"ה לא מצא בעם היהודי אפילו קבוצה אחת(!!) שחזרה בתשובה, ונמצאת באחדות מושלמת!!!

שנאת החינם אכלה בנו עד השורש, ולא עזר לנו כל הצרות שעברנו (אינקוויזציות, מסעי צלב, גירושים ורדיפות, ועד השואה הנוראה) עדיין אנו לא מסוגלים לחיות באחדות אמיתית - אפילו קבוצה אחת בלבד!!!

וא"כ הבא ונחזיר את הגאווה לעם היהודי, נתלכד ונתאחד לפחות אנו החרדים - קבוצה קטנה מתוך עם ישראל, ודוקא בזכות הקבוצה הקטנה הזאת - נביא את הגאולה לכלל עם ישראל, וכפי שהבטיח לנו התנא ר' אליעזר בזוהר הקדוש!

ואשרי אותה "קבוצה" שתזכה להחיש לנו את ביאת משיח צידקנו!

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן