תפילת השב לרבנו יונה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל תפילת השב לרבנו יונה
תוכן עניינים

--------

אנא ה', חטאתי, עויתי, פשעתי וכזאת וכזאת עשיתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה, ועתה נשאני לבי ונדבה אותי רוחי לשוב אליך באמר ובלב טוב ושלם, בכל לבי ונפשי ומאדי ולהיות מודה ועוזב, להשליך מעלי כל פשע ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה ולהיות זריז וזהיר ביראתך.

ואתה ה' אלהי הפותה יד בתשובה ומסייע לבאים ליטהר, פתה ידך וקבלני בתשובה שלמה לפניך וסיעני להתהזק ביראתך ועזרני נגד השטן, הנלחם בי בתחבולות ומבקש נפשי להמיתני, לבלתי ימשול בי, והרחיקהו מרמ''ח אברים שבי ותשליכהו במצולות ים ותגער בו לבלתי יעמוד על ימיני לשיטני, ועשית את אשר אלך בחקיך והסירות לב האבן מקרבי ונתת לי לב בשר.

אנא ה' אלהי, שמע אל תפלת עבדך ואל תחנוניו וקבל תשובתי ואל יעכב שום חטא ועוון את תפלתי ותשובתי, ויהיו לפני כסא כבודך מליצי ישר להמליץ בעדי להכנס תפלתי לפניך. ואם בחטאי הרב ועצום אין לי מליץ יושר, חתור לי אתה מתחת כסא כבודך וקבל תשובתי, ולא אשוב ריקם מלפניך, כי אתה שומע תפלה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן