תחושת חסר מולידה רצון חזק

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ד' תחושת חסר מולידה רצון חזק
תוכן עניינים

--------

הזכרנו בפרקים קודמים, שלולי שישנו בנין של רצון אמיתי, נחסר הכח המניע את העבודה המעשית. ככל שהרצון יותר חזק, כך הכח לעבודה גדול יותר, וכן להיפך: ככל שהרצון חלש יותר, כך הכח המניע לעבודה נמוך יותר.

דומה הדבר לקפיץ, שככל שמותחים אותו, נקודת התאוצה שלו גבוהה יותר, וככל שהוא יותר רפוי, נקודת הדחף שלו נמוכה יותר.

נמשיך ונבאר עתה, כיצד ניתן לעורר את הרצון ולהביאו לידי גילוי, שיהיה רצון בתוקפו.

הכלל היסודי הוא, שככל שהרגשת החסר של האדם גבוהה יותר, כך הדחף למילויו גבוה יותר. וככל שהרגשת החסר נמוכה יותר, אין דחף חזק שיוכל להניע את האדם להשיג את המטרה.

אם כן, העבודה הנדרשת מהאדם על מנת לעורר את הרצון שבתוכו, היא להגיע למצב שירגיש חוסר באמת. או אז יתעורר בו רצון חזק, ותהיה הבחינה של ''אין דבר העומד בפני הרצון'', וכפי שהזכרנו לעיל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן