תהילים פרק קמ"ט - עם טעמים, ניקוד ומפרשים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תהילים - מנוקד עם טעמים תהילים פרק קמ"ט - עם טעמים, ניקוד ומפרשים

{א} הַ֥לְלוּיָ֨הּ | שִׁ֣ירוּ לַֽ֭יהוָה שִׁ֣יר חָדָ֑שׁ תְּ֝הִלָּת֗וֹ בִּקְהַ֥ל חֲסִידִֽים: {ב} יִשְׂמַ֣ח יִשְׂרָאֵ֣ל בְּעֹשָׂ֑יו בְּנֵֽי-צִ֝יּ֗וֹן יָגִ֥ילוּ בְמַלְכָּֽם: {ג} יְהַֽלְל֣וּ שְׁמ֣וֹ בְמָח֑וֹל בְּתֹ֥ף וְ֝כִנּ֗וֹר יְזַמְּרוּ-לֽוֹ: {ד} כִּֽי-רוֹצֶ֣ה יְהוָ֣ה בְּעַמּ֑וֹ יְפָאֵ֥ר עֲ֝נָוִ֗ים בִּישׁוּעָֽה: {ה} יַעְלְז֣וּ חֲסִידִ֣ים בְּכָב֑וֹד יְ֝רַנְּנ֗וּ עַל-מִשְׁכְּבוֹתָֽם: {ו} רוֹמְמ֣וֹת אֵ֭ל בִּגְרוֹנָ֑ם וְחֶ֖רֶב פִּֽיפִיּ֣וֹת בְּיָדָֽם: {ז} לַעֲשׂ֣וֹת נְ֭קָמָה בַּגּוֹיִ֑ם תּֽ֝וֹכֵחֹ֗ת בַּל-אֻמִּֽים: {ח} לֶאְסֹ֣ר מַלְכֵיהֶ֣ם בְּזִקִּ֑ים וְ֝נִכְבְּדֵיהֶ֗ם בְּכַבְלֵ֥י בַרְזֶֽל: {ט} לַעֲשׂ֤וֹת בָּהֶ֨ם | מִשְׁפָּ֬ט כָּת֗וּב הָדָ֣ר ה֭וּא לְכָל-חֲסִידָ֗יו הַֽלְלוּיָֽהּ: (פ)

פוסקי התהלים עם פירוש

{א} הַ֥לְלוּיָ֨הּ | שִׁ֣ירוּ לַֽ֭יהוָה שִׁ֣יר חָדָ֑שׁ תְּ֝הִלָּת֗וֹ בִּקְהַ֥ל חֲסִידִֽים:

מצודת דוד תהלתו. שבחו יסופר בקהל חסידים : (מצודת דוד)

מלבי"ם - באור הענין שירו לה' שיר חדש, אחר שהזכיר תהלת החסידים על שהם קרובים לה' והוא מתהלך בתוכם, אומר שישירו לה' שיר חדש על תהלתו אשר הוא בקהל חסידים שישיר השיר על מה שהם עם קרובו שזה תהלת החסידים שהם קרובים אל ה' :(מלבי"ם באור הענין)

{ב} יִשְׂמַ֣ח יִשְׂרָאֵ֣ל בְּעֹשָׂ֑יו בְּנֵֽי-צִ֝יּ֗וֹן יָגִ֥ילוּ בְמַלְכָּֽם:

מצודת דוד בעושיו. בעזר מי שהגדיל אותו : (מצודת דוד)

מצודת ציון בעושיו. בהמגדל ומרומם אותנו כמו הוא עשנו (לעיל ק) : יגילו. ישמחו : (מצודת ציון)

מלבי"ם - באור הענין ישמח, ואז בעת שישמח ישראל בעושיו, ר''ל שישמח בה' מצד שעשהו לו לעם כמ''ש הוא עשנו ולו אנחנו, אז בני ציון שהם החסידים והקרובים אל ה' יגילו במלכם, ומבואר אצלי שיש הבדל בין גיל ובין שמחה, שגיל מורה השמחה על דבר חדש, ובני ציון יגילו תמיד גילה חדשה, כי מלכם יתהלך בקרבם, וישיגו אותו בכל פעם מדרגה אחר מדרגה, ילכו מחיל אל חיל יראו אל אלהים בציון :(מלבי"ם באור הענין)

מלבי"ם - באור המלות ישמח, יגילו. עיין הבדלם למעלה (כ''ב ב').(מלבי"ם באור המלות)

{ג} יְהַֽלְל֣וּ שְׁמ֣וֹ בְמָח֑וֹל בְּתֹ֥ף וְ֝כִנּ֗וֹר יְזַמְּרוּ-לֽוֹ:

מצודת ציון במחול בתוף וכנור. שמות כלי נגון : (מצודת ציון)

מלבי"ם - באור הענין יהללו שמו במחול ובעת שיעשו מחול וינגנו לפני המחול בתף וכנור (שבו רגילים לזמר בעת שמחת המחול, כמ''ש ותצאנה כל הנשים בתפים ובמחולות), אז יהללו שמו בעת המחול, (כי המחול רומז על מ''ש שעתיד הקב''ה להיות ראש חולה לצדיקים שהוא יהיה ראש המחול והם יסבבו את המחולה עד יגיעו לפניו להיות עם קרובו) :(מלבי"ם באור הענין)

{ד} כִּֽי-רוֹצֶ֣ה יְהוָ֣ה בְּעַמּ֑וֹ יְפָאֵ֥ר עֲ֝נָוִ֗ים בִּישׁוּעָֽה:

מצודת דוד כי רוצה. עתה נראה לכל כי רוצה ה' בעמו ואת הענוים יפאר בישועה : (מצודת דוד)

מצודת ציון יפאר. מלשון פאר ויופי : (מצודת ציון)

מלבי"ם - באור הענין כי רוצה ה' בעמו, שירצה בכלל העם, ואת הענוים שהם הצדיקים יפאר בישועה, עד שהוא יהיה להם לפאר ולכבוד, כמ''ש ולכבוד אהיה בתוכה :(מלבי"ם באור הענין)

{ה} יַעְלְז֣וּ חֲסִידִ֣ים בְּכָב֑וֹד יְ֝רַנְּנ֗וּ עַל-מִשְׁכְּבוֹתָֽם:

מצודת דוד בכבוד. בעבור כבוד הבא לה' : על משכבותם. על מנוחתם כי על המשכב ינוח האדם ור''ל ירננו לה' כשיהיו בארצם במנוחה : (מצודת דוד)

מצודת ציון יעלזו. ישמחו : (מצודת ציון)

מלבי"ם - באור הענין יעלזו, וחסידים יעלזו בכבוד הזה הגדול ובכבוד ה' החופף עליהם, עד שירננו על משכבותם, שגם אחר המחול שישכבו לנוח ירננו עוד מרוב השמחה, ורומז שגם בעת הגויה והשכיבה בקבר ירננו, כי מי שדבקה נפשו בה' בחיים ימות מיתת נשיקה ודבק בו ברננה ושמחה והלולא רבה כנודע :(מלבי"ם באור הענין)

{ו} רוֹמְמ֣וֹת אֵ֭ל בִּגְרוֹנָ֑ם וְחֶ֖רֶב פִּֽיפִיּ֣וֹת בְּיָדָֽם:

רש"י רוממות אל בגרונם. והם לחרב פיפיות בידם : (רש"י)

מצודת דוד רוממות אל בגרונם. בגרונם יספרו רוממות האל וזה תהיה לחרב פיפיות בידם ר''ל עי''ז תגברו על האויב כאלו אחזו בידם חרב בעלת שתי פיות חדודה משתי הצדדים : (מצודת דוד)

מצודת ציון בגרונם. בצוארם : פיפיות. חדוד החרב נקרא פה כמו ולה שתי פיות (שופטים ג) : (מצודת ציון)

מלבי"ם - באור הענין (ו-ז) רוממות, בגרונם יהיה רוממות אל, ובידם יהיה חרב פיפיות, ומפרש שחרב פיפיות יהיה בידם לעשות נקמה בגוים, ורוממות אל בגרונם תוכחות בלאומים שע''י רוממות אל יתוכחו עם הלאומים ויבררו להם אמתת האמונה בהראותם להם רוממות אל וגבורותיו, ומבואר אצלנו תמיד שלאומים מציין אומות בעלי הדת והם יבואו להתוכח על האמונה, והגוים יבואו להלחם ויעשו בם נקמה בחרב פיפיות :(מלבי"ם באור הענין)

{ז} לַעֲשׂ֣וֹת נְ֭קָמָה בַּגּוֹיִ֑ם תּֽ֝וֹכֵחֹ֗ת בַּל-אֻמִּֽים:

מצודת ציון תוכחות. ענין משפט יסורים כמו והוכח במכאוב (איוב לג) : (מצודת ציון)

מלבי"ם - באור המלות בגוים, בלאומים. למעלה (ב' ב') :(מלבי"ם באור המלות)

{ח} לֶאְסֹ֣ר מַלְכֵיהֶ֣ם בְּזִקִּ֑ים וְ֝נִכְבְּדֵיהֶ֗ם בְּכַבְלֵ֥י בַרְזֶֽל:

רש"י בזקים. שרשראות : (רש"י)

מצודת דוד ונכבדיהם. המכובדים שבהם : (מצודת דוד)

מצודת ציון לאסור. ענין קשירת המאסר : בזקים. מין כבלים ושלשלאות כמו והוא אסור בזקים (ירמיה מ') : בכבלי. כעין שלשלאות : (מצודת ציון)

מלבי"ם - באור הענין (ח-ט) לאסור, שיאסרו מלכי ז' אומות כנען בזקים, לעשות בהם משפט הכתוב בתורה, ונתן מלכיהם בידך והאבדת את שמם, ולא יתראה זה כאכזריות, כי הדר הוא לכל חסידיו שקיימו כפי מצות ה' ולא הלכו אחרי חקירת השכל האנושי ומשפטיו, כשאול שחמל על אגג ועל מיטב הצאן והבקר :(מלבי"ם באור הענין)

{ט} לַעֲשׂ֤וֹת בָּהֶ֨ם | מִשְׁפָּ֬ט כָּת֗וּב הָדָ֣ר ה֭וּא לְכָל-חֲסִידָ֗יו הַֽלְלוּיָֽהּ: (פ)

רש"י משפט כתוב. ונתתי את נקמתי באדום וגומר (יחזקאל כ''ה), ואם תאמר עדיין לא נולד יחזקאל כשאמר דוד זאת נתנבא דוד על קץ הגאולה וכשיבא הקץ כבר כתוב הוא המשפט זה ימים רבים : (רש"י)

מצודת דוד משפט כתוב. המשפט הכתוב ואף שבימי דוד עדיין לא היה כתוב מ''מ אמר כתוב שבימי הגאולה כבר יהיה כתוב : הדר הוא. המשפט הזה יהיה להדר לכל חסידיו : הללויה. לכן הללו את יה : (מצודת דוד)

מצודת ציון הדר. ענין יופי : (מצודת ציון)

 

 

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א, J. Alan Groves Center  תחת רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן