תגובת האדמו''ר הריי''צ להקמת חברת תהלים - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים תגובת האדמו''ר הריי''צ להקמת חברת תהלים - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

...שמחני בבשורתו אותות התעוררות הנכבד הר'... לייסד בבית הכנסת... ועד חברה תהלים. זכותו לזכות את הרבים גדול במאוד מאוד, באופן אשר שכלנו, שכל אנושי, לא יוכל לצייר כלל גודל הנחת רוח שנעשה בשמים, מעובדה זו שמתאספים בציבור ואומרים תהלים, ושמו וזכרו של המעורר נכתב ונחתם בספרן של בית דין שלמעלה בחברת מזכי הרבים, לחזקו ולסעדו בהשפעות טובות בגשמיות, נוסף על הקרן הקיימת לעולם הבא... (אגרות קודש, אדמו''ר הריי''צ, כרך ז')

...ומה גם תלמוד תורה ברבים, שהיא חומה בטוחה נגד כל הפגעים רעים המתרגשים וכו', וידוע שאמירת תהלים ברבים מעוררת רחמי שמים בגשמיות וברוחניות, ואשרי המשתתף עמהם... (אגרות קודש, אדמו''ר הריי''צ, כרך ח')

הקמת חברת תהלים בסידני באוסטרליה

לחברי חברת תהלים בעי''ת סידנעי... אשרי האיש אשר שוקד הוא באמירת תהלים ובפרט בציבור, אין די מילים לבאר את גודל הזכות באמירת תהלים, התועלת הרבה בזיכוך הלב והמוח, ואשר מלאכים בלי מספר היוצאים מכל פסוק ופסוק שבתהלים, מתחננים לפני ה' יתברך להגן על כל אומרי התהלים ובני ביתם, ולמלאות את כל מחסורם בבני חיי ומזוני בגשמיות וברוחניות.

חזקו ואמצו בשמירת תקנות החברה, והשתדלו להגדיל מספר חבריכם שיחיו... (אגרות קודש, כרך י')

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן