שתיה באמצע הלילה

תוכן עניינים

--------

המתעורר משנתו בלילה והוא צמא, רשאי לנקות ידיו בשמיכה או בבגד שהוא, ויברך על המים וישתה. ואמנם יקפיד שלא לגעת בידיו במים אלא בכוס, מפני הרוח רעה ששורה על ידיו. ואם יכול ליטול ידיו קודם, תבוא עליו ברכה. ואם הגיע זמן עמוד השחר יטול ידיו עם ברכה, ואחר כך יברך על המים וישתה. ואם חוזר לישון, אזי בקומו משנתו בבוקר, שוב יטול ידיו אך לא יברך. (א שנ)

המתעורר בלילה והוצרך לבית הכסא וחוזר לישון מיד, ישטוף ידיו ויברך אשר יצר. ואם קשה לו לשטוף את ידיו, ישפשפם בבגד שהוא, ויברך אשר יצר. (א שנה)

המתעורר משנתו ושומע קול רעמים, ישפשף ידיו בשמיכה, ויברך: "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם". (א שנט)

וכמו כן, הגר בסמוך לבית הכנסת, והתעורר משנתו ושמע פתאום קדיש או ברכה, ישפשף ידיו בשמיכה ויענה עמהם. (א שנח)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן