שלילת המורכבות

תוכן עניינים

--------

ג. החלק השני בהלכה הקודמת שהשם אחד באחדות גמורה פירושו, אחדות מכל צד, שאין להשם חלוקת חלקים ולא קצוות. לא רק שאין בו שום גשם, אלא אף חלוקה רוחנית אין בו. ונבאר, השימוש במושג "אחד", הוא גם ליחיד מתוך קבוצה [כגון בן אדם "אחד" פירושו, שישנם עוד בני אדם כמותו, והוא אחד מתוכם]. וגם לגוף, או עצם, או גשם יחיד שאין כמותו [כגון אם נמצא בעל חיים יחיד בעולם, קוראים לו "אחד"] וזאת אף על פי שהוא בעל שלושה ממדים [אורך, רוחב, עומק], ובעל חלקים רבים [כגון, אברים חיצוניים ופנימיים וחלקי נפש] מכל מקום יכון עליו המושג "אחד". כל אלו אינם שייכים כלל אצל השם, ובאומרנו עליו שהוא "אחד", הכוונה אחד באחדות גמורה ללא קצוות, וללא חלקים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן