שליח ציבור שהפסיק בחזרה

תוכן עניינים

--------

שליח ציבור שלא חש בטוב ואינו יכול להמשיך, יעלה אחר תחתיו. ומהיכן יתחיל? אם הפסיק הראשון בברכות האמצעיות, מתחיל השני מתחלת הברכה שפסק זה. כגון, אם אמר ותן טל ומטר לברכה, והפסיק, חוזר השני ל"ברך עלינו". ואם הפסיק בשלוש ברכות האחרונות, חוזר לברכת רצה. ואם הפסיק בשתי הברכות הראשונות, חוזר לראש התפילה. ובברכת אתה קדוש, חוזר לתחילת אתה קדוש. והטעם בזה, כי שלוש הברכות האחרונות נחשבות כאחת, ולכן כשטעה באחת מהן, חוזר לתחילתן שזו ברכת רצה. והברכות האמצעיות, כל אחת נחשבה בפני עצמה. אך הברכות הראשונות, אף על פי שגם הן נחשבות כברכה אחת, מכל מקום כיון שאמרו קדושה, הרי ברכת אתה קדוש נחשבת כברכה בפני עצמה. ורק אם טעה בתפילת לחש בברכת אתה קדוש חוזר לראש, כגון בעשרת ימי תשובה שאמר 'האל הקדוש' במקום 'המלך הקדוש'. (סימן קכו ס"ב. ו רו)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן