שלו' לחתן היקר,

דף הבית ספרי קודש אונליין שעטנז שלו' לחתן היקר,
תוכן עניינים הצג
יש פריטי ביגוד שחייבים בבדיקה מעיקר הדין – כדוגמת חליפה.

מצורפת רשימת המעבדות לבדיקת שעטנז
.

אביא מספר דגשים מנסיוני:

 • יש לברר הלכתית אם ניתן למדוד בחנות בגד שאינו בדוק.
 • יתכן ובחנות יש כבר חליפות בדוקות (להן צריכה להיות מצורפת תוית עם הכשר ושמו
 • של הגוף נותן ההכשר).
 • יש להתנות עם בעל החנות שאם ימצא שעטנז בבגד – יקבל הקונה את כספו במלואו.
 • גם אם נמצא שעטנז בבגד, במקרים רבים המעבדה יכולה להוציאו במומחיות.
 • בקש גם שהמעבדה 'תסגור' את הבגד לאחר פתיחתו (כדי שלא תצטרך למוסרו שוב
 • לחייט ואז שוב יתעורר ספק – אולי החייט יצר תפירה אסורה בבגד).
 • את כל הנ "ל עושה המעבדה בצורה טובה ואין לך לחשוש שיפגמו בבגד.
 • המעבדה העירונית בבני-ברק מסמנת גם אם הבגד מכיל פשתן (גם אם הוא נקי משעטנז), כי יש דעה שאין ללבוש בגד צמר על בגד פשתן ולהיפך , אם לא ניתן להוריד בגד אחד ללא הורדת הבגד השני. לגבי שאר המעבדות אינני יודע.
 • הבא למעבדה גם את מכנסי החליפה וברר שם אם מעיקר הדין יש לבודקם.
 • צלצל למעבדה בטרם תגיע כדי לוודא שעות קבלה.
 • השעטנז מעכב את התפילה, ולכן יש להיזהר בו מאוד (ולעורר מודעות של הסובב) – אך
 • ע"י בדיקה במעבדה ניתן להינצל מאיסור זה, ולכן עוררתי את תשומת ליבך.

יהי רצון שתפילותינו יתקבלו ברצון לפני אדון כל, וירבו שמחות בעם ישראל.
מזל טוב !

דילוג לתוכן