שינוי, תנועה, זמן

תוכן עניינים

--------

עוד כולל המושג "אחדות גמורה" שאין בו יתעלה שום שינוי, לפי שכל שינוי, אינו אחדות גמורה, שהרי השתנה ממצב אחד לשני [מה גם שהשינוי מורה שהיה חסרון, ולכן הוצרך להשתנות]. כיון שאין בו שינוי, לכן אין לו תזוזה ממקום למקום, אלא הוא נמצא בכל מקום בכל עת. כמו כן אין אצלו את המושג זמן, אלא הבורא מחוץ לזמן, אצלו ההעבר ההווה והעתיד נמצאים יחדיו, ולכן הוא היה מאז ומעולם, ועד עולם.

כדאי להדגיש שבמחשבה ראשונה יכולים לסבור, שחוסר שינוי הוא חסרון, כגון שהשם אינו נע, לכאורה זהו חסרון. אולם באמת ההיפך הוא הנכון, להשם יש את כל המעלות ללא שום שינוי, כגון אינו זז, כי הוא נמצא בכל מקום. יודע עתידות, כי העתיד נמצא אצלו כעת, וכדומה. הרי שחוסר שינוי הוא מעלה עצומה, כי הצורך בתנועה הוא חסרון. הסיבה שאנו משייכים את שאינו נע לחסרון, היא לפי השימוש שלנו במושג זה, לאדם מוגבל שאינו נע, ולכן אינו יכול להיות במקום אחר. לא כן אם אי התנועה פירושה הימצאות בכל מקום, בכל זמן, הרי שהיא מעלה עצומה. והוא הדין בשאר דברים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן