שו"ת מנחת יצחק חלק ה' סימן טז

דף הבית ספרי קודש אונליין הלכות שו"ת מנחת יצחק חלק ה' סימן טז
בענין עישון טאבאק שמערבין בתוכו שומן טריפה ... השאלה, נודעתי עפ"י סיבה שהסיגריות והסיגרים נעשו מטאבאק, שבשעת עשייתן מערבים בתוכו שומן טריפה הנקרא גלאצירין, שנעשו משומן בעלי חיים ופניתי עצמי אל בעלי החרושת שמייצרים אותן, וקבלתי תשובה בכתב משמונה חברות שכן הוא, שמערבין הגלאצירין כדי שלא יתייבש הרטיבות מהטאבאק, שע"י השמנונית מתחזק ועומד הטאבאק בלחלוחיתה, ומעתה לפי"ז איכא חשש גדול, שמהעשן הסיגארעטס והציגארס שואבין לגופן עשן מגוף שומן איסור, ונהנים מנבילות וטריפות, עכ"ד.

 

... שרבים פקפקו בשתיית טאבאק וציגארן /וסיגריות/ בפסח, משום שמדבקין אותן בבצק, ..

דילוג לתוכן