שבות דשבות במקום צורך גדול

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

אם יש צורך שהרופא יכתוב תעודת פטירה לפני סיום משמרתו, ואם לא יכתוב בשבת, יגרם עיכוב לקבורת המת במוצאי שבת, מותר לרופא יהודי לומר לרופא הגוי שיכתוב. וכמו כן, במקום צורך מותר לומר לגוי לכתוב מכתב שחרור מבית החולים עבור חולה שצריך טיפול רפואי בביתו. כי אמירה לגוי שבות, ולדעת רבים מהפוסקים כתיבה שאינה אשורית [דהיינו שאינו ככתב ספר תורה] אינה אסורה מהתורה. (שבת ה רד)

אשה שהלכה ללדת והוריה בלחץ גדול לשלומה, רשאים לסכם עמה שתאמר לגוי לטלפן אליהם, ולמשל: אם תלד בן, יצלצל 10 צלצולים. ואם תלד בת, יצלצל 5 צלצולים. מאחר ואין איסור להתקשר בטלפון מן התורה אלא מדרבנן, והרי זה כמבואר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן