שאלה ר - הנכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור מתחילים שמונה עשרה האם יתחיל עמהם.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ר - הנכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור מתחילים שמונה עשרה האם יתחיל עמהם.
תוכן עניינים

--------

תשובה: בשחרית לא יתפלל עמהם שעדיף לסמוך גאולה לתפילה, ובערבית יתפלל עמהם ואחר כך יקרא קריאת שמע.

כתב מרן (סעי' ג') אם עד שלא קרא קריאת שמע מצא ציבור מתפללים לא יתפלל עמהם אלא קורא קריאת שמע ואח"כ יתפלל דמסמך גאולה לתפלה עדיף ע"כ. וכתב המ"ב (ס"'ק יא') קורא קריאת שמע רצונו לומר עם ברכותיה וכל זה בשחרית אבל בערבית יתפלל עמהם ואחר כך קורא קריאת שמע, כמו שכתב בסימן רלו' סעי' ג' עיי"ש. ע"כ. וכתב בהגהות איש מצליח שהכה"ח חולק בזה וכו' עיי"ש. אולם דברי מרן מפורשים בסימן רלו' (סעי' ג') שכתב, מצא ציבור שקראו קריאת שמע, ורוצים לעמוד בתפלה, יתפלל עמהם ואחר כך יקרא קריאת שמע עם ברכותיה. ע"כ. וכ"כ בקיצוש"ע ילקו"י סימן רלו' (אות ח') שאם אין לו מנין אחר לתפילת ערבית, יכול לכתחילה להתחיל עמהם תפילת העמידה, ולאחריה יברך ברכות קריאת שמע ויקרא קריאת שמע. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות ה').

שו"ע סימן קיב'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן