שאלה צ - האם מותר לכתוב דברי חול על נייר שכתוב בו דברי תורה.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה צ - האם מותר לכתוב דברי חול על נייר שכתוב בו דברי תורה.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אסור לכתוב דברי חול על קלף או נייר שנכתב בו דברי תורה.

כתב המ"ב (ס"ק כג') אם התחיל לכתוב על הקלף סת"מ או שאר כתבי הקודש אפילו על הנייר אסור לכתוב אחר כך עליו דברי חול לכולי עלמא שזה עשה מעשה של גוף הקדושה ואפילו תנאי לא מהני בזה. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות יד') אם התחיל לכתוב על הקלף בין ספר תורה ובין תפילין ובין מזוזה, ורוצה לכתוב על הנשאר ממנו דבר חול, (וכגון שנפסלה כתיבתו באמצע מחמת סיבה כל שהיא) אינו רשאי לעשות כן ואפילו התנה מתחילה שרוצה להשתמש בקלף זה לדברי חול.

שו"ע סימן מג'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן