רמז לתקופות עתידם של ישראל - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א רמז לתקופות עתידם של ישראל - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

יש להבין למה כתב ''ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים'', היה לו לכתב 'ואת המאור הקטן ואת הכוכבים לממשלת הלילה', לפי שגם המאור הקטן וגם הכוכבים נתנו לממשלת הלילה ואפשר על פי הרמח''ל שהזכרנו לעיל, שהמאורות רומזים לשפע שבא כאן על מה שיעבר על עם ישראל במשך הדורות כלם, והינו ''את המאור הגדל'' רמז לבית ראשון שהיה מאור גדול לעם ישראל, ''לממשלת היום'' - שהיו אז ישראל בבחינת ממשלה שלמה ושליטים בלי שום על, כפי שכן היה בתקופת שלמה המלך שממשלתם היתה בחינת יום, ואת ''המאור הקטן'' הינו בית שני שחסר חמשה דברים מבית ראשון, ואז היתה ממשלתם של ישראל בערך לילה יחסית למאור הגדול ששמש בבית ראשון, לפי שלא היו שליטים על העולם וחפשיים לעצמם כבזמן בית ראשון, ואחר כך ''ואת הכוכבים'' - שהוא אור מועט ביותר, הינו בזמן הגלות שחסרנו גם את בית מקדש השני, ולא נותר לנו אלא אור הצדיקים שבכל דור ודור שנרמזו לכוכבים, כמו שכתוב ''ומצדיקי הרבים ככוכבים'', והם הם החכמים שראה הקדוש ברוך הוא שהם מועטים, ושתלן בכל דור ודור להאיר לנו הדרך עד כי יבוא שילה במהרה בימינו

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן