רוח רעה

תוכן עניינים

--------

כשהאדם ישן בלילה, שורה על ידיו רוח רעה, וכדי להעבירה, עליו ליטול ידיו שלוש פעמים לסירוגין כדלהלן. על כן ישים לב, שכל עוד שלא נטל ידיו, לא יגע בפה, אף, אוזניים ועיניים, מפני שיכול להינזק מהרוח רעה. ולא דוקא בתוך נקביהם אלא אפילו מבחוץ לא יגע. ואם הוצרך לחכך בהם, יחכך באמצעות בגד וכיוצא. (זוהר הקדוש. סימן ד סעיף ג. ומה שכתבנו שלא יגע באברים אלו אפילו מבחוץ, כן כתב מרן החיד"א שפשוט הוא, ושכן הוא בזוהר הקדוש, וכן דעת הפרדס תלמיד הרשב"א, הרמ"ע מפאנו, מעדני מלך, פרי חדש, מאמר מרדכי, שלמי ציבור ושערי תשובה.)

לא יגע במאכל קודם הנטילה. ואם נגע בו, ישטפהו במים שלוש פעמים. ואם אי אפשר לשוטפו, כגון שנגע בלחם או משקה, יש להתירו אף ללא שטיפה. (א שסב, שסט)

ישנם שלושה טעמים לנטילת ידיים בבוקר: א. מפני הרוח רעה ששורה על הידיים מחמת הלילה או השינה. ב. הידיים עסקניות הן, ובמשך השינה נגע במקומות המכוסים שבגופו, ואיך יתפלל בידיים לא נקיות (הרא"ש). ג. אחר השינה אנו נעשים כבריה חדשה, כמו שנאמר (איכה ג כג): "חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ", לפיכך צריכים אנו להודות לו יתברך שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו, ולכן תקנו להתקדש וליטול בכלי, ככהן שמקדש ידיו מהכיור קודם עבודתו (הרשב"א). (בית יוסף סימן ד)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן