ראש השנה

תוכן עניינים

--------

חשבון לראש השנה:

(א) המדבר עם המלך יחיל וירעד מאימתו;

(ב) כל שכן הצריך לבקש בקשה ממנו;

(ג) כל שכן אם הוא חוטא והמלך יודע;

(ד) כל שכן אם גנב מאוצרות המלך;

(ה) כל שכן אם הוא ממונה על אוצרות המלך ובעצמו גנב;

(ו) ובן בנו של קל וחמר אם בגד ומסר האוצרות שגנב אל שונא המלך;

(ז) ומה עוד אם מגביר על ידי זה את כח השונא (כביכול);

(ח) ומה גם שבראש השנה עצמו בשעת הדין עושה כך - כמה צריך לפחד בשעת מעשה ובשעת הדין ממש.

(מדרשת הגר''ח מוואלוז'ין זצ''ל מתוך ''מכתב מאליהו'' עמ' 91)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן