קונטרס מאירת עינים פ״ז

תוכן עניינים

א׳ בראשית הוא צירוף א"ת ריב"ש, והוא ראשי תיבות 'אור 'תורת 'רבינו 'יצחק 'בן 'שלמה הוא מרן האר"י ז"ל אשר האיר עיני הגולה באלף הששי בהתגלות דברי רשב"י בסוד עולם התיקון, אשר עין ראתה כל אלה, וגם כן בצירוף הלז יהיה ר"ת 'אור 'תורת 'רבינו 'ישראל 'בעל 'שם שהוא היה מקרוב סמוך לדורותינו ופתח לנו פתחים להבין דברי מרן האר"י ז"ל על סדר העבודה וכו'.(אגרא דכלה בצירופי בראשית אות נ"ו). ב׳ סליק הקדמה לספר ובה פ"ז אותיות וסימנה ראשו כתם פ"ז

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן