קונטרס מאירת עינים פ״ו

תוכן עניינים

א׳ איתא באגרת הקודש של אא"ז ז"ל הנדפס בספר הקדוש של הרב מפולנאי ע"ה ששאל למשיח אימתי אתי מר, והשיב כשיתגלה תורתך ויפוצו מעיינותיך חוצה ע"ש, וזה יש לומר שמרומז בפסוק ובני ישראל יוצאים ביד רמה היינו ובני ישראל יוצאים מן הגלות, ביד רמה, תרגם אונקלוס בריש גלי, בריש ר"ת רבי ישראל בעל שם, גלי, היינו כשיתגלה תורתו ויפוצו מעיינותיו אז יפקון מן גלותא והכן.(דגל מחנה אפרים פ' בשלח).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן