קונטרס מאירת עינים פ״ה

תוכן עניינים

א׳ קודם שעמד רבינו בעל התניא למשפט היו אצלו פעם אחת רבו הרב המגיד זי"ע עם הבעל שם טוב נ"ע מעלמא דקשוט, ורבינו לא הכיר מימיו את הבעל שם טוב, רק מאשר ראהו נכנס קודם להרב המגיד הבין שזהו הבעש"ט וכו', אחר כך ביקש רבינו מהם שיהיו לו לעזר, וטען הלא כל דברי תורה שאני אומר אינני אומר כלל משלי כי אם משלכם, כפי שקבלתי ממורי כפי מה שקיבל הוא ממורו ורבו הבעש"ט ז"ל כו', ואמר לו הבעל שם טוב שיאמר איזה דרוש ואמר רבינו הדרוש מראיהם ומעשיהם [שאחר כך נדפס בס' תורה אור] ואמר הבעש"ט להרב המגיד אמת הדבר שהוא אומר אות באות כפי שקבלת ממני וכו' וברכו אותו והלכו ממנו.(בית רבי פט''ז בהגה ב').

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן