קונטרס מאירת עינים פ״ד

תוכן עניינים

א׳ קבלה בידינו מפי הצדיקים יסודי עולם נ"ע שטוב להזכיר את הבעל שם טוב הקדוש בכל מוצאי שבת קודש, ולספר משבחיו ומתהלוכותיו, וזהו סגולה להצלחה בכל השבוע בכל הענינים, הן בגוף והן בנפש.(בארות המים בהקדמה).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן