קונטרס מאירת עינים פ״ב

תוכן עניינים

א׳ שמעתי בשם גדולים וצדיקים שבמוצאי שבת קודש מצוה לספר איזה ענין מהתנא האלהיי הר"ר ישראל בעל שם טוב זצוקללה"ה.(שיורי המנחה בס' מנחת שבת לסי' צ"ו סק"ו).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן