קונטרס מאירת עינים פ״א

תוכן עניינים

א׳ אמר הרה"ק רד"מ ז"ל מטשרטקוב לאחי החסיד ר"צ נ"י שהוא מפחד מאוד מפני הרעם, אמר לו אדומו"ר זי"ע סגולה לזכור את הבעל שם טוב הקדוש בשם אמו שרה, ואת תלמידו הרב הקדוש מוהר"ר פינחס ז"ל מקאריץ בשם אמו שהיתה נקראת שרה רחל שיינדל.(ס' דברי דוד הובא בהגהות למדרש פינחס החדש אות מ"ה).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן