קונטרס מאירת עינים פ׳

תוכן עניינים

א׳ אמר הרב הקדוש מוהר"ן ז"ל מברסלב בענין קברו של הבעל שם טוב זצ"ל, שטוב מאוד להיות שם על קברו, ואמר כי כתיב (תהילים ל״ז:כ״ט) צדיקים יירשו היינו שצדיקים אמיתיים יורשים ארץ ישראל, שמקום גניזתן הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש,וארץ ישראל הוא תיקון גדול לפגם הברית.(ליקוטי מוהר"ן ח"ב אות ק"ט).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן