קונטרס מאירת עינים ע״ו

א׳ הרב ר' ליבר הגדול, שהיה מ"מ בעיר ברדיטשוב היה רגיל שבא אליו בכל לילה זקנו הרב בעל מגלה עמוקות ז"ל ולמד עמו, ואירע שנשתהה כמה ימים שלא בא אליו, ונצטער מאוד הר"ר ליבר מזה ושלח את בנו הר"ר יחיאל לעיר קראקא על ציון הרב מגלה עמוקות שיתפלל שם על זה, והשיב לו שזה מקרוב נסתלק מן העולם הבעל שם טוב וסגרו לכבודו את הישיבה של מעלה על שלשים יום לכן אין לו פגאי לבוא.(צרור החיים דכ"ב ע"א).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן