קונטרס מאירת עינים ע״ג

א׳ שמעתי שאמר הבעל שם טוב אולי לא יבא הגואל צדק במשך ששים שנה מוכרח אני לבא בזה העולם, ורב אחד אמר ששמע זה מזקנו ששבת אצל הבעל שם טוב שבת אחד קודם חג השבועות שנסתלק בו הבעש"ט, ואמר אז דבר זה, והיה לו לזקנו בזה ספק אחר, וזה הרב המספר בשמו אמר שהוא כבר יש לו שני ספקות שאינו זוכר אם אמר בחמשה עשר שנים או שאמר בחמשים שנה [זהו ספק אחד] או שאמר בששה עשר שנים או בששים שנה [זהו הספק השני] ואני שמעתי מאחרים בפירוש ששים שנה, ושאל את ר' אהרן ממעזבוז ואמר לו כי אמר בודאי יתגלגל בזה העולם, אבל לא אהיה כמו שאני עכשיו, והפירוש לא ידעו, כי אמר מי הוא זה אשר ישאל אותו פירושו של דבר.(שבחי בעש"ט צד ע"ו).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן