קונטרס מאירת עינים ע״א

א׳ בדורותינו עיקר הזדככות הנפש שיוכל לבא לידי עבדות הש"י ואלהותו, הוא על ידי תפלה, מעת שבא הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל וזרח אור התאמצות קדושת התפלה בעולם אל כל מי שרוצה לגשת אל עבודת הש"י, אבל כדי שיוכל האדם לזכות לתפלה זכה, צריך לזה שימוש חכמים ויגיעה, יום ולילה, בתורה ובמעשים טובים, עד שעל ידי זה יכולים לבא באמת לידע להתפלל ביראה ואהבה רבה כידוע.(מאור ושמש דוד ד"ה בן פורת).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן