קונטרס מאירת עינים ע׳

א׳ מהריב"ש ז"ל ואילך שהתחילו התיקונים לא על ידי סיגופים, כי אם על ידי התקשרות ליראים, התחיל להתנוצץ התגלות משיח, אעפ"כ מי שיודע בעצמו שיש לו כח יסגף את עצמו מעט.(שארית ישראל די"ז ע"ג).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן