קונטרס מאירת עינים ס״ז

א׳ מקודם הריב"ש ז"ל היה אופן העבודה על ידי סיגופים ביותר, מפני שבכלל היה מאיר מבחינת התיקון דתהו ביותר, ועל ידי התגלות נשמת הבעל שם טוב ז"ל התחיל להאיר הארה מבחינות התיקון ביותר, ולא נצרך לסיגופים כל כך, והעבודה באופן אחר נעלה בהמשכת חסדים יותר.(שארי ישראל לסוכות דכ"ט ע"א, וע"ש במאמר ג' לשבעות).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן