קונטרס מאירת עינים ס״ו

א׳ יש צדיק גדול שיודע לייחד יחודים וצירופי שמות, זה יכול לתקן את האדם בהסתכלות שמסתכל בו לחוד, תיכף מביא בו הרהור תשובה על ידי יהודים וצירופי שמות, כמו ששמענו מבעל שם טוב שתיקן תיכף ומיד בהסתכלות בו, ואם היה אדם קשה עורף ואינו מניח עצמו לתקן בשום פנים, היה מוציא ממנו ניצוץ הקדוש לגמרי.(תולדות אהרן פ' וירא).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן