קונטרס מאירת עינים ס״ד

תוכן עניינים

א׳ הרב הקדוש מוהר"ם ז"ל מטשרנובל אמר, אנו מאמינים שעד ביאת הגואל במהרה בימינו, כל מה שיאנח איש אחד מישראל וישבר לבו בהרהורי תשובה הכל הוא מכח הבעל שם טוב זי"ע.(מפעלות הצדקים).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן