קונטרס מאירת עינים ס״ב

תוכן עניינים

א׳ שמענו מעשה שהיה בימי הבעל שם טוב ז"ל, שבא אליו גלגול אחד מאדם גדול אחד שהיה בימי האר"י ז"ל, ומאותו הזמן הרב הזה היה מצפה עד אשר בא הבעל שם טוב לתקן את נשמתו, ולא השיגה ידו להיות זוכה לבוא לצדיקי הדור שהיה לפניו כי לא הניחוהו עד זמן הבעש"ט ז"ל.(תפארת שלמה לשבח חנוכה ד"ה לעושה).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן