קונטרס מאירת עינים ס״א

תוכן עניינים

א׳ אמר הרה"ק מוהר"פ מקאריץ, מהרמב"ן עד האר"י, ומהאר"י עד הבעל שם טוב, ומהבעש"ט עד לו, במה נשמות נאבדו בקליפות, שלא היה מי שיעלה אותם, עוד אמר שמהרמב"ן עד האר"י, ומהאר"י עד הבעל שם טוב ומהבעל שם טוב עד לו, לא היו אנשים שילכו בעליות העולמות, וממנו לא יהיה עד ביאת משיח.(מדרש פינחס החדש אות ק"כ).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן