קונטרס מאירת עינים נ״ו

א׳ כשאדם נושא מרגליות ואבנים טובות עומדין עליו גזלנים ולסטים, מה שאין כן כשנושא תבן וקש, ולכן בכל דור הרעים עומדים על כלל ישראל, וערב רב, שיש בהם כל מה שיש בקדושה,, וכבר ראה כל צרה זאת מרן אלוהיי הריב"ש ז"ל, וצעק ובכה על זה, על היותו בדור כזה, בדור אחרון, ואי אפשר לו לתקן נשמת ישראל בתורה ועבודה, על ידי הקוצים האלו, שיש להם דרכים משונים מקולקלים, וכל צדיק וחסיד יש נגדו כח המנגדו, ומושך לעצמו כל נשמות הנובלות פסולים, ולפעמים יכול להתגבר ברשעו על צדיק וכו'.(נוצר חסד פ"ב אות ד).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן