קונטרס מאירת עינים נ״ג

תוכן עניינים

א׳ והגאון בעל ס' נודע ביהודא ז"ל היה גם כן מהמתנגדים על רבינו הבעל שם טוב, עם שהיה שאר בשרו, וכמה פעמים היה הבעש"ט אצלו, והרבנית זוגתו של הנודע ביהודא היתה מאמנת בו, אך הנוב"י בעצמו לא היה מאמין בו, ושמענו שמתחלה נסע הנו"ב להבעש"ט להיות תלמידו, ושמע ממנו דברי חסידות בשבת קדש שלשה פעמים, אך מה' היתה נסיבה שלא נתקבלו דברי הבעש"ט אצלו ונסוג אחור וכו', ויש בזה אריכות דברים, והבעל שם טוב אמר טעם לשבח על מה ולמה היתה כזאת כו'.(בית רבי פרק כ"ח).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן