קונטרס מאירת עינים מ״ח

א׳ הרב הגאון הקדוש מוהרמ"ם מליובאוויטש בעהמ"ח ס' צמח צדק אמר, שמעתי מרבינו [הרב אדומו"ר בעל התניא ז"ל] שאמר שהרב המגיד ג''ע היה יכול להמשיך יראה עלאה בתינוק כן יומו וכו' והבעל שם טוב נ"ע היה יכול להמשיך גם בדומם וכו'.(בית רבי סוף ח"א ד"צ ע"ב).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן