קונטרס מאירת עינים מ״ו

א׳ סיפר הרב הקדוש מוהר"ן ז"ל מברסלב, שבבית אביו ואמו הצדיקים ז"ל, היו שכיחים שם כל הצדיקים, כי כל הצדיקים היו מצויים בק"ק מעזיבוז מחמת שהוא מקום הבעל שם טוב ז"ל, ורובם ככולם התאכסנו בבית אביו ז"ל, ושמע הרבה מעשיות, ועי"ז היה עיקר התעוררותו לעבודת השי"ת עד שזכה למה שזכה.(שיחות הר"ן אות קל"ח).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן