קונטרס מאירת עינים מ״ה

א׳ אציגה נא מה ששמעתי מפי הרה"ג הצדיק המקובל ר' חנוך העניך אבד"ק אלעסק זצ"ל ששמע מפה חותנו הגאון הקדוש וכו' ר"ש רוקח אבד"ק בעלז זצ"ל, ששמע מפי מורו הקדוש הרבי מלובלין זצ"ל, שאמר אם יבא אדם ויאמר לי שראה שעשה הבעל שם טוב סולם ועלה לשמים בחיים חיותו בגופו ובמלבושיו אאמין לו, כי כל מה שאומרים על הבעל שם טוב ראוי להאמין.(במכתב מהגאון בעל דעת תורה).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן