קונטרס מאירת עינים מ״ב

א׳ שמעתי מאיש נאמן מאוד שבעצמו שמע מהרב הקדוש מוהר"א מקארלין ז"ל שאמר בשם אביו הרה"ק בעל המחבר ס' בית אהרן שאמר בשם הבעל שם טוב זצוקללה"ה שאמר שבעת שציוה לקרוא את הרב המגיד הקדוש זי"ע מקאזניץ בשם ישראל משך עליו קדושה אשר צדיק צריך לעבוד בעבודת השי"ת שמונים שנה שיזכה למשוך על עצמו קדושה כזאת.(צרור החיים די"ד ע"ב).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן