קונטרס מאירת עינים מ״א

א׳ פעם אחת היה הבעש"ט ז"ל כמקום אחד, ופתח החלון בימי הקור, ואמר שרואה כאן אור גדול מצדיק אחד שהיה כאן מכמה מאות שנה, ועתה היה המקום ההוא מקום אשפה, כי הבית נחרב כבר, ומזה אנו רואים שעצם קדושת ישראל קיימת לעולמי עד ואין שום דבר יכול לכבותה.(תולדות אדם ברמזים לפסח).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן