קונטרס מאירת עינים ל״ח

תוכן עניינים

א׳ מרן הר"י בעש"ט היה גאון מופלג עוסק בתורה כל ימיו ושבחו מי ימלל ומי ידמה לו, ותלמידו הקדוש מוהר"י בעהמ"ח סה"ק תולדות יעקב יוסף אמר קודם פטירתו שהוא מבקש מאת הש"י שירוויח בתורה ומצוות של כל ימיו מה שהרויח רבו מרן הקדוש אור ישרא"ל אש, ביחודים שעסק בעת עישון פעם אחת את הלולקע.

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן