קונטרס מאירת עינים ל״ו

א׳ וכל זה הוא כחלק קטן כטיפה מן הים לכל מעשה הגדול שעשה מרן לעיני כל ישראל בלי שום שם, כי מימיו לא נשתמש בשום שם, וסיפר שבעת היותו עדיין קטן ולמד לו רבו המובהק אחיה השילוני הנביא כל השתמשות השמות להבין ולהורות, ומחמת שהיה קטן חשק לראות אם יש בכחו לעשות איזה פעולה, והניח חתיכת בגד על הנעסטר ועבר הנעסטר בשם, ועל זה עשה תשובה כל ימיו, והרבה תעניתים על זה_לתקן פגם זה, ולבסוף תיקן זה, שפעם אחת היה נצרך לעבור הנעסטר מחמת סכנת מות של ישמעאלים, והניח חגורה על הנעסטר ועבר הנעסטר בלי שום שם אלא באמונה גדולה באלהי ישראל, וכל זה זכה על ידי לימוד תורה לשמה ודבקות נפשו בקונו בכל עת ורגע.(נוצר חסד פ"ו).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן