קונטרס מאירת עינים ל׳

א׳ וסיפר לרבינו שמרן אלוקיי הבעש"ט ז"ל כשראה שום כלי כגון ספסל ושלחן וכיוצא, אמר כל המחשבות שהיו לאומן כשעשה זה הכלי ועל זה היה רבינו הנ"ל הרר"א ז"ל מתמיה.

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן