קונטרס מאירת עינים כ״ח

א׳ וסיפר לו עוד האיך היו נאספין אליו בכל ערב שבת בעת מנחה אלפים ורבבות נשמות ואת כולם תקן והעלה לשורשם.

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן