קונטרס מאירת עינים כ׳

א׳ אמר הר"ן ז"ל שזרע הבעש"ט רגילים ביוחר לפרש שיחתם בכל פעם לפני הש"י בבכייה גדולה, כי הם מזרע דוד המלך עליו השלום, ובל עסקו של דוד היה ענין זה שהיה משבר לבו מאוד לפני הש"י תמיד שזהו עיקר ספר תהלים.(לקוטי מוהר"ן ח"כ אות ק').

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן